Sundhed og trivsel i kunsten

 

I forbindelse med Uge Sex 2015 har Sex & Samfund indgået et samarbejde med Statens Museum for Kunst (SMK). Samarbejdet kommer til udtryk i kampagnens grundmaterialer, hvor der til alle trin indgår øvelser, der baserer sig på værker fra SMK. Værkerne er udvalgt, fordi de på forskellig vis udtrykker perspektiver på centrale temaer fra seksualundervisningen. Som noget nyt er der også i temamaterialerne en øvelse til hvert trin, der tager udgangspunkt i værker fra SMK og som relaterer sig til årets Uge Sex-tema 'Sammen om sundhed og trivsel'. 

SMK tilbyder også, at klasser kan besøge museet med henblik på at se og arbejde med de originale værker suppleret med andre relevante værker. Museet har følgende tilbud:

 

Sundhed og trivsel i kunsten – besøg på egen hånd

Eleverne undersøger, hvordan temaer omkring sundhed, trivsel, relationer og krop kommer til udtryk i kunsten. Fra uge 4, 2015 vil du her kunne downloade et materiale, der kan danne udgangspunkt for planlægningen af besøget. I materialet præsenteres de værker, der er særligt udvalgt til at indgå i forbindelse med Uge Sex-kampagnen samt relevante opgaver, som eleverne kan arbejde med under besøget. Endvidere fremgår det, hvor på museet de forskellige værker kan findes.

Målgruppe: 0.-10. klasse
Pris: Gratis

Følelser, krop, identitet og seksualitet i kunsten – besøg på egen hånd

Eleverne undersøger, hvordan temaer omkring følelser, krop, identitet og seksualitet kommer til udtryk i kunsten. Klik her for at downloade et materiale, der kan danne udgangspunkt for planlægningen af besøget.

Målgruppe: 0.-10. klasse
Pris: Gratis

 

Kroppen i kunsten - temaforløb

I kunsten har menneskekroppen altid været et populært motiv. På SMK findes mange kunstværker, der viser os kroppe i alle former, farver og udtryk. Eleverne undersøger kunsten og kroppens sprog, følelser og idealer og ser på, hvordan forskellige kunstnere bruger kroppen til at fortælle historier og vise følelser som fx kærlighed, ensomhed og styrke.

Målgruppe: 0.-10. klasse
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 450 kr. eller 750 kr.

Portræt, identitet og iscenesættelse 1 - temaforløb

Hvad er et portræt? Hvad vil det sige at have en identitet? Og hvordan kan man iscenesætte en identitet i et portræt? Eleverne undersøger, hvordan iscenesættelsen af den menneskelige identitet i portrætterne kan være et udtryk for samfundets opfattelse af magt, ideologier og mande- og kvinderoller. Vælges et forløb på to timer, kan eleverne arbejde med deres egne portrætter.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 450 kr. eller 750 kr.

Portræt, identitet og iscenesættelse 2 - temaforløb

Vi tilbyder en særlig version af undervisningsforløbet – en fotoworkshop – hvor eleverne efter at have set værkerne får en konkret fotoopgave, hvor de skal lave et iscenesat portræt. Forløbet slutter med en fælles fremlæggelse og gennemgang af elevernes produkter.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 2½ time
Pris: 750 kr.

Hvad er et portræt? - temaforløb

På SMK findes mange portrætter af konger og dronninger og mænd og kvinder i alle aldre, former og farver. Men hvad er et portræt egentlig? Hvad kan man bruge portrættet til? Vælges et forløb på to timer, kan eleverne lave deres egne portrætter i værkstedet.

Målgruppe: 4-6. klasse og 0.-6 klasse (2 timer)
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 450 kr. eller 750 kr.

Hånd i Hånd – et værkstedforløb

Eleverne undersøger og arbejder med, hvordan relationer og familier kommer til udtryk i kunsten. I værkstedet arbejdes med collage og maleri.

Målgruppe: 0.-9. klasse
Pris: 750 kroner

Kontakt Statens Museum for Kunst

Telefon: 3374 8484
Mandag til fredag kl. 10.00-14.00
E-mail: booking@smk.dk

 

Materiale til besøg på museet på egen hånd

Klik her for at downloade et materiale, som du kan bruge ved besøg på Statens Museum for Kunst på egen hånd.

 

OBS! Vigtig information

Alle forløb skal bestilles på forhånd. Selvom I vælger at besøge museet på egen hånd, er det vigtigt, at I melder jeres ankomst på forhånd.


Da museet løbende udskifter de værker, som hænger fremme på grund af udlån, konservering med videre, tages der forbehold for, at enkelte værker fra Uge Sex-materialerne måske ikke hænger fremme ved jeres besøg.