Uge Sex og kunst

 

Sex & Samfund samarbejder med Statens Museum for Kunst (SMK) om Uge Sex. I grundmaterialerne indgår således øvelser, der baserer sig på værker fra SMK. Værkerne er udvalgt, fordi de på forskellig vis udtrykker perspektiver på centrale temaer fra seksualundervisningen. I temamaterialerne er der, som noget nyt i år, en øvelse til hvert klassetrin der tager udgangspunkt i værker fra SMK, og som relaterer sig til dette års tema 'Sammen om sundhed og trivsel'. 

Derudover tilbyder SMK, at klasser kan besøge museet på egen hånd for at se og arbejde med de originale værker. Museet har følgende tilbud:

 

Sundhed og trivsel i kunsten

Eleverne undersøger, hvordan temaer omkring sundhed og trivsel kommer til udtryk i kunsten. Klik her for at downloade et materiale, der kan danne udgangspunkt for planlægningen af besøget. Materialet er udarbejdet til Uge Sex 2015.

Målgruppe: 0.-10. klasse
Pris: Gratis

Følelser, krop, identitet og seksualtet i kunsten

Eleverne undersøger, hvordan temaer omkring følelser, krop, identitet og seksualitet kommer til udtryk i kunsten. Klik her for at downloade et materiale, der kan danne udgangspunkt for planlægningen af besøget. Materialet er udarbejdet til Uge Sex 2014.

Målgruppe: 0.-10. klasse
Pris: Gratis

Kunst og familiemotiver

Eleverne undersøger, hvordan temaer omkring familier og relationer kommer til udtryk i kunsten. Klik her for at downloade et materiale, der kan danne udgangspunkt for planlægningen af besøget. Materialet er udarbejdet til Uge Sex 2013.

Målgruppe: 0.-10. klasse
Pris: Gratis

 

Temaforløb

 

Kroppen i kunsten

I kunsten har menneskekroppen altid været et populært motiv. På SMK findes mange kunstværker, der viser os kroppe i alle former, farver og udtryk. Eleverne undersøger kunsten og kroppens sprog, følelser og idealer og ser på, hvordan forskellige kunstnere bruger kroppen til at fortælle historier og vise følelser som fx kærlighed, ensomhed og styrke.

Målgruppe: 0.-10. klasse
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 450 kr. eller 750 kr.

Sundhed og trivsel i kunsten

 

Portræt, identitet og iscenesættelse 1

Hvad er et portræt? Hvad vil det sige at have en identitet? Og hvordan kan man iscenesætte en identitet i et portræt? Eleverne undersøger, hvordan iscenesættelsen af den menneskelige identitet i portrætterne kan være et udtryk for samfundets opfattelse af magt, ideologier og mande- og kvinderoller. Vælges et forløb på to timer, kan eleverne arbejde med deres egne portrætter.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 450 kr. eller 750 kr.

Portræt, identitet og iscenesættelse 2

Vi tilbyder en særlig version af undervisningsforløbet – en fotoworkshop – hvor eleverne efter at have set værkerne får en konkret fotoopgave, hvor de skal lave et iscenesat portræt. Forløbet slutter med en fælles fremlæggelse og gennemgang af elevernes produkter.

Målgruppe: 7.-10. klasse
Varighed: 2½ time
Pris: 750 kr.

Hvad er et portræt?

På SMK findes mange portrætter af konger og dronninger og mænd og kvinder i alle aldre, former og farver. Men hvad er et portræt egentlig? Hvad kan man bruge portrættet til? Vælges et forløb på to timer, kan eleverne lave deres egne portrætter i værkstedet.

Målgruppe: 4-6. klasse og 0.-6 klasse (2 timer)
Varighed: 1 time eller 2 timer
Pris: 450 kr. eller 750 kr.

Hånd i Hånd – et værkstedforløb

Eleverne undersøger og arbejder med, hvordan relationer og familier kommer til udtryk i kunsten. I værkstedet arbejdes med collage og maleri.

Målgruppe: 0.-9. klasse
Pris: 750 kroner

Kontakt Statens Museum for Kunst

Telefon: 3374 8484
Mandag til fredag kl. 10.00-14.00
E-mail: booking@smk.dk

 

OBS! Vigtig information

Alle forløb skal bestilles på forhånd. Selvom I vælger at besøge museet på egen hånd, er det vigtigt, at I melder jeres ankomst på forhånd.


Da museet løbende udskifter de værker, som hænger fremme på grund af udlån, konservering med videre, tages der forbehold for, at enkelte værker fra Uge Sex-materialerne måske ikke hænger fremme ved jeres besøg.